Screw Volvo instrument Volvo 140 -1972/Volvo 164

$12.95

Sku: 677448

-
+

Customers also bought

Volvo B18/Volvo B20 bottom end gasket kit

Sku: 270628

$40.90

Volvo B18/Volvo B20 crankshaft front felt seal

Sku: 418622

$5

Volvo B16/Volvo B18 valve seal

Sku: 415424

$2

Washer Volvo

Sku: 191169

$2.10

Volvo B18/20 rear crankshaft seal ring

Sku: 430118

$11.80